Trädfällning Malmö

Trädbeskärning

Trädfällning är en omfattande process som involverar att ta bort ett eller flera träd från deras nuvarande plats. Denna åtgärd kan vara nödvändig av flera skäl och är en viktig del av trädvård och markförvaltning.

Varför fälls träd?

En av de vanligaste anledningarna till att fälla träd är att skapa utrymme för byggnation. Ibland står trädet i vägen för planerade konstruktioner som hus, vägar eller andra infrastrukturer. För att möjliggöra utvecklingen av en plats måste ibland träd tas bort.

Förhindra skador på din egendom

Fällning av träd kan också utföras för att förhindra skador på egendom. Träd som växer nära byggnader kan utgöra en risk för skador om de blir instabila eller om grenar bryts av under en storm. I sådana fall kan det vara säkrast att fälla trädet för att minska risken för skador.

Avlägsna sjuka och döende träd

En annan viktig anledning till trädfällning är att ta bort sjuka eller döende träd som utgör en säkerhetsrisk. Sjuka eller skadade träd kan vara instabila och kan falla utan förvarning, vilket utgör en fara för människor och egendom i närheten. Genom att fälla sådana träd kan man minimera risken för olyckor och skador.

Följ alltid lokala lagar och föreskrifter

Det kan krävas tillstånd från lokala myndigheter innan trädet får tas bort från platsen och det kan också finnas specifika riktlinjer för hur trädet ska bortforslas och hanteras för att minimera miljöpåverkan. Oavsett vilket alternativ som väljs är det viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan och att följa lokala lagar och föreskrifter när du fäller träd och tar bort det från dess plats.

Säker trädfällning

Trädfällning kräver inte bara fysisk kraft utan också precision och noggrannhet för att minimera risker för skador på omgivningen och för att säkerställa arbetstagarens säkerhet. Avancerad trädfällning kan vara en komplex process som kräver noggrann planering och användning av specialverktyg och tekniker för att säkerställa att trädet tas ner säkert och effektivt.

Varför välja Sekant för trädfällning?

Vi erbjuder avancerad beskärning och trädfällning i Malmö

Vi står till tjänst för dig som behöver hjälp med trädfällning i Malmö och runtomkring i Skåne. Vi klipper och tuktar själva, men bara så länge vi tycker vi har koll på läget. Mer avancerad beskärning eller trädfällning fordrar expertkunskaper för att resultatet ska bli helt tillfredsställande.

När vi finner det nödvändigt kallar vi därför in en arborist eller trädfällare. Med resultat att träden eller buskarna får bästa möjliga omsorg och att du som fastighetsansvarig slipper etablera och utvärdera ytterligare leverantörskontakter.

Lång erfarenhet & expertis

Vi har lång erfarenhet av trädfällning i Malmö och liknande tjänster och vi är alltid här för dig vid behov av avancerad trädfällning, stubbfräsning och bortforsling i din trädgård. När det gäller beskärning av träd och buskar är det också viktigt att förstå att det krävs kompetens och kunskap för att utföra detta på ett säkert och effektivt sätt. Mer avancerad beskärning eller trädfällning kan kräva expertkunskaper för att resultatet ska bli helt tillfredsställande och för att undvika skador på trädet eller omgivningen.

Genom att anlita en av våra kvalificerade experter kan du vara säker på att träden eller buskarna får bästa möjliga vård och att arbetsuppgiften utförs på ett säkert och effektivt sätt.

Kontakta oss redan idag

Att välja rätt leverantör för trädfällning och trädvård är avgörande för att säkerställa ett framgångsrikt resultat och undvika potentiella risker. Välkommen att kontakta oss för mer information och för att diskutera dina specifika behov och önskemål. Vi är här för att hjälpa till med alla dina träd- och buskrelaterade projekt. Tveka inte och ring oss på 040 611 00 84.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar det att anlita en trädfällare?

Priset för att anlita en trädfällare beror på flera faktorer, inklusive trädets storlek och antalet träd som ska fällas, samt arbetsplatsens placering och tillgänglighet. Det är också viktigt att överväga eventuella extra kostnader för bortforsling och eventuell krossning eller upparbetning av trädet, vilket kan påverka det totala priset för projektet.

Vad kostar det att fälla ett träd på tomten?

Priset för att fälla ett träd på tomten varierar beroende på flera faktorer. Faktorer som påverkar kostnaden inkluderar trädets storlek och position på tomten, eventuella hinder som byggnader i närheten, samt om trädet är sjukt eller dött och utgör en säkerhetsrisk.

Vad kostar trädfällning och bortforsling?

Kostnaden för trädfällning och bortforsling kan variera avsevärt beroende på flera faktorer. Faktorer som kan påverka kostnaden inkluderar trädets storlek och höjd, tillgänglighet för utrustning, eventuell risk för skador på omgivningen samt om trädet behöver krossas eller delas upp för bortforsling.

Vad kostar en arborist i timmen?

Kostnaden för att anlita en arborist kan variera baserat på flera faktorer, inklusive arboristens erfarenhet och kompetensnivå, plats och typ av arbete som ska utföras. Vissa arborister kan också erbjuda fastpris för specifika tjänster, så det kan vara värt att fråga om olika prisalternativ när du kontaktar en arborist.