Sekant GDPR

Idag finns regler för personuppgifter i personuppgiftslagen, men efter 25 maj blir det de nya EU-reglerna som gäller. De nya EU-reglerna återfinns i dataskyddsförordningen som ofta kallas GDPR*. Vi på Sekant Fastighetsservice Ab är skyldiga att följa reglerna i GDPR, för att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

Hur personuppgifter kommer att få användas i vår verksamhet framöver är i stort oförändrat jämfört med hur det fungerar i dag. EU inför de nya reglerna för att tydliggöra att ansvaret för att reglerna följs ligger hos företagen och organisationerna. Vi som ansvariga för behandlingen av dina personuppgift-er måste kunna visa att vi följer EU-reglerna i GDPR.

Som förvaltare har vi ett behov av att använda personuppgifter i vår verksamhet för att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt för dig som hyresgäst/boende. Sekant Fastighetsservice behandlar för- och efternamn, adress, c/o, postnummer, postort, e-post, telefonnummer och ibland personnummer som tex Rot/Rut arbeten eller kreditupplysning vid lägenhetssökning.

Här är några exempel på när vi använder personuppgifter:

  • När hyresavtal ingås lämnar vi namn och personnummer till ett kredit-upplysningsföretag för att göra en kreditupplysning på bostadssökande.
  • Under hyresförhållandet kommer personuppgifter att behandlas vid eventuella betalningsförsummelser eller störningar i boendet.
  • Ibland lämnar Sekant också dina uppgifter vidare till andra, till exempel till tjänsteföretag som hjälper till vid låsbyten, säkerhetsföretag som håller ditt bostadsområde säkert och företag som håller ordning på våra hyressystem. I sådana fall ser vi självklart till att dina uppgifter skyddas.

Som registrerad har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till annan aktör.

Vi sparar dina personuppgifter under hyresförhållandet och tar bort uppgifterna ur våra system när hyresförhållandet upphört.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du får bra, snabb och korrekt service av oss!

*General Data Protection Regulation

Har du ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter? Hör av dig till oss genom att skicka ett mail till [email protected]

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på [email protected] för att lämna klagomål.