Miljö & CSR

Miljö

Eftersom vi månar om miljön använder vi genomgående produkter från Certified, vår ISO 14001-certifierade leverantör. På deras webbplats hittar du information om alla produkter som vi använder.

Arbetsmiljö

Sekant är en ansvarstagande arbetsgivare och därför är vi Almega-anslutna.
Vi vill att vår personal ska utveckla sin kompetens. När en medarbetare visar intresse för att gå en utbildning försöker vi hjälpa till. Vi går på livräddningskurser.
Våra medarbetare omfattas av Länsförsäkringars livförsäkring (gäller även 3:e part).

Socialt ansvarstagande

Vi på Sekant tror att företag som väljer att engagera sig i samhället blir starkare än de som inte gör det. Vi stödjer MFF och har på sikt ambitionen att starta upp ytterligare aktiviteter inom CRS-området*.

*CSR är en förkortning av corporate social responsibility, företagets sociala
ansvar – ett ”hett” fält där företagen börjar urskilja såväl möjligheter som hot, ungefär så som tidigare skett inom områdena kvalitet och miljö.

Länktips:
Mer om hållbart företagande (Malmö Stad) >>
Bra blogg om hållbarhet, miljö och CSR >>

Miljövänliga sekant
Trimmar gräset