Trädgårdstjänster

Gräsklippning

Sekant erbjuder fullservice inom trädgårdstjänster i Sydvästskåne

Sekant hjälper dig att etablera och underhålla en proper utemiljö. Vi utför en hel del trädgårdstjänster i egen regi – anläggning, montering av utebelysning, plantering, häck- och gräsklippning samt ogräsbekämpning. Men vi åtar oss även trädfällning och mer avancerad beskärning. Då väljer vi ibland att ta in underentreprenörer med specialistkompetens.

Vi lämnar gärna förslag på uppfräschning eller skötsel av din utemiljö. Välkommen att kontakta oss!